سامانه سنجش بلوغ داده محوری ابزاری است که به منظور تحلیل رفتار و دسته بندی مخاطبان و مشتریان پیاده سازی شده و به وسیله آن، یک سازمان می تواند کمپین های مارکتینگ خود را با هدف گیری بهتر و دقیق تری انجام داده و در نرخ تبدیل بهبود چشمگیری را مشاهده نماید.

نکته مهم در خصوص سامانه سنجش بلوغ داده محوری سازمان این است که این سامانه بدون دخالت انسانی عمل سنجش را انجام داده و به صورت کاملا سیستمی و اتوماتیک در حال تعامل با کاربران است.

شیوه کار سامانه به این صورت است که در ابتدا کاربر سایت به تعدادی سوال در خصوص وضعیت سازمان از دید داده محوری پاسخ می دهد و پس از آن سامانه با توجه به اطلاعات دریافتی از کاربر، فایل راهنمای متناسب با وضعیت سازمان مذکور را تولید نموده و در اختیار کاربر قرار می دهد.