سامانه پایش اظهارنامه مالیاتی ابزاری است که به منظور تحلیل و بررسی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت ها) پیاده سازی شده و به وسیله آن، اشخاص حقوقی می توانند خطاهای خود در تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی را متوجه شده و همچنین با بهره گیری از نکات کلیدی ارائه شده در این سامانه، از امتیازات تخفیفی و معافیت های مالیاتی کسب و کار خود مطلع شوند.

نکته مهم در خصوص سامانه پایش این است که این سامانه بدون دخالت انسانی عمل پایش اظهارنامه را انجام داده و به صورت کاملا سیستمی و اتوماتیک در حال تعامل با کاربران است.

شیوه کار سامانه پایش به این صورت است که در ابتدا کاربر سایت به تعدادی سوال در خصوص نوع کسب و کار و میزان درآمد و … پاسخ می دهد و پس از آن سامانه پایش با توجه به اطلاعات دریافتی از کاربر، فایل راهنمای متناسب با نوع کسب و کار و میزان درآمد شخص را تولید نموده و در اختیار کاربر قرار می دهد.