بازاریابی محتوا چیست؟ مزایا و مراحل کانتنت مارکتینگ

بازاریابی محتوا چیست؟ مزایا و مراحل ۷ گانه کانتنت مارکتینگ

بازاریابی محتوا یکی از زیرشاخه‌های مهم و موثر دیجیتال مارکتینگ است که از طریق ارائه انواع محتوای متناسب با نیاز مخاطبان، دستیابی به اهداف استراتژی بازاریابی را مقدور می‌سازد؛ در این مقاله به بررسی مفهوم بازاریابی محتوا یا کانتنت مارکتینگ می‌پردازیم.

دسته بندی: