به جرأت می‌توان گفت سئو محتوا کلیدی‌ترین بخش هر استراتژی محتوایی و سئو است. بدون یک محتوای سئو شده و با کیفیت، کسب یک رتبه خوب برای سایت شما در موتورهای جستجو عملاً غیر ممکن خواهد بود.

بنابراین توجه به ساختار محتوا و کیفیت مقالاتی که در سایت قرار داده می‌شوند اهمیت بسیار زیادی دارد.