خدمات مدیریت سایت

یکی از مهمترین چالشهایی که کسب و کارهای اینترنتی با آن مواجه اند چالش استخدام کارمند متخصص و مجرب برای توسعه و نگهداری سایت است؛ از طرفی توسعه و نگهداری سایت نیازمند تخصص های مختلف می باشد و برای این منظور نیاز به استخدام چندین کارمند با تخصص های گوناگون می باشد.

اما استخدام چندین کارمند برای سایت نیز باعث بروز چالش های دیگری از قبیل هزینه های حقوق و مزایای کارمندان و … برای کسب و کار می شود و به همین دلیل خیلی از کسب و کارها از استخدام کارمندان بیشتر برای توسعه و نگهداری سایت هراس دارند.

مجموعه مدیر سایت این امکان را فراهم کرده که کسب و کارها بتوانند با خرید یکی از پلن های اشتراک مدیریت سایت با هزینه ای به مراتب کمتر از استخدام کارمند، از تمامی خدمات و تخصص های تیم مجرب مدیر سایت بهره مند گردند و بدون نیاز به استخدام و ارتباط مستقیم با کارمند، شاهد رشد و توسعه سایت خود باشند.

امکانات اشتراک مدیریت سایت

اشتراک های مدیریت سایت دارای امکانات کامل برای نگهداری و توسعه یک سایت است که البته نوع و تعداد فعالیت ها بر اساس سطح اشتراک خریداری شده متغیر است.