سامانه اشتراکی تحلیل بخشنامه های مالیاتی ابزاری است که به منظور تحلیل بخشنامه های مالیاتی ذیل مواد قانونی مالیاتی پیاده سازی شده و به وسیله آن، حسابداران و مدیران مالی می توانند درک بهتری از قانون و تغییرات آن داشته باشند

نکته مهم در خصوص سامانه تحلیل این است که در این سامانه امکان فیلتر کردن تحلیل ها به صورت فیلتر بر اساس دسته بندی و فیلتر بر اساس وضعیت معتبر یا ابطال شده و همچنین امکان جستجوی بخشنامه بر اساس شماره بخشنامه وجود دارد.

شیوه کار سامانه تحلیل به این صورت است که در ابتدا کاربر سایت باید اشتراک این سامانه را خریداری نماید و پس از آن مجاز به مشاهده تحلیل های موجود در سامانه خواهد بود.

در این سامانه دو سطح اشتراک یک روزه و سه ماهه وجود دارد که در اشتراک یک روزه کاربر تنها مجاز به مشاهده ۳ تحلیل است اما در اشتراک سه ماهه دسترسی نامحدود خواهد بود و کاربر به تمامی محتوای سامانه تحلیل بخشنامه های مالیاتی به مدت سه ماه دسترسی خواهد داشت.